Biczó Márton

Gyógypedagógus, Logopédus

SZEMÉLYESEN DEBRECENBEN

Biczó Márton vagyok, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán két szakirányon (tanulásban akadályozott, logopédia) szereztem diplomát.

Logopédiai szakmai gyakorlatomat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási tagintézményében, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában, valamint a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinikán végeztem.

Mind a pedagógiai szakszolgálatnál, mind a klinikumban végzett gyakorlatom során számos tapasztalattal gazdagodtam. Ezek segítségével nemcsak a logopédus feladatkörét, hanem az intézmények működését, a klinikai és a pedagógiai szakszolgálat adminisztrációját, a kliensek és a gyermekek egyéni dokumentációjának kezelését, és a team-megbeszélések szakmai gyakorlatát ismertem meg. A felsorolt tapasztalatok jelentősen bővítették elméleti és gyakorlati tudásomat az egészségi, fizikális és mentális állapottal, valamint a szociális dimenziókkal kapcsolatban. A tanulmányaim során kialakult szakmai érdeklődés eredményeként készítettem el szakdolgozatomat logopédiai témában, amelyben a dadogás, diszfluens beszéd hatását vizsgáltam az iskolai előmenetelre és a munkerőpiaci érvényesülésre vonatkozóan.

Egyetemi tanulmányaim során nemzetközi tapasztalatokat is szereztem, mivel egy szemesztert Erasmus ösztöndíjas hallgatóként az Egyesült Királyságban a Plymouth-i Egyetemen töltöttem a University of Plymouth Faculty of Early Childhood Education and Special Educational Needs vendéghallgatójaként. Ezek a tapasztalatok segítettek abban, hogy a témához kapcsolódó új módszereket, eljárásokat ismerhettem meg, amelyek új látásmódot, illetve gyakorlati tapasztalatokat biztosítottak számomra.

Jelenleg a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottságának tagjaként dolgozom, mint gyógypedagógus-logopédus. Feladatom a sajátos nevelési igényű gyermekek/fiatal felnőttek (3-23 év) gyógypedagógiai-logopédiai vizsgálata és diagnosztizálása, a fejlesztési területek meghatározása, továbbá a megfelelő nevelési és oktatási intézmény kijelölése a vizsgálaton résztvevők számára.

Gyógypedagógiai fejlesztés 5-6 éves kortól

Iskolaelőkészítés (grafomotoros készség, figyelem, mozgás, téri tájékozódás, testséma, beszédészlelés), iskolaérettségi felmérés.

Logopédiai fejlesztés 5-6 éves kortól

Artikulációs terápia.