Karriertanácsadás

 

Miben tud segíteni a karriertanácsadás?

Célja az egyének támogatása karrierjük tervezésében, választásában és fejlesztésében pszichológiai eszközök és módszerek alkalmazásával. Ez a tanácsadás segíti az embereket abban, hogy megértsék saját érdeklődési körüket, képességeiket, személyiségjegyeiket, és hogyan tudják ezeket összehangolni a munkaerőpiac lehetőségeivel és követelményeivel.

A karriertanácsadás céljai

1. Önismeret fejlesztése: Segít az egyéneknek megismerni saját érdeklődési területeiket, képességeiket, értékeiket és személyiségjegyeiket.
2. Karriertervezés: Támogatja az egyéneket abban, hogy hosszú távú karriertervet készítsenek, amely összhangban van saját céljaikkal és értékeikkel.
3. Döntéshozatal támogatása: Segít a karrierrel kapcsolatos döntések meghozatalában, például a megfelelő oktatási és képzési programok kiválasztásában, illetve a munkahelyváltás megfontolásában.
4. Stresszkezelés és megküzdési stratégiák: Tanácsot ad a munkahelyi stressz kezelésére és a kihívásokkal való megküzdésre, elősegítve a munkahelyi jólétet és az egyensúly megtartását a munka és a magánélet között.

A karriertanácsadás folyamata

1. Kezdeti találkozás és igényfelmérés: Az első találkozás során a tanácsadó megismeri az egyén helyzetét, karrierrel kapcsolatos kérdéseit és céljait. Ez a szakasz magában foglalhatja a szükséges tesztek és kérdőívek kitöltését.
2. Önismereti munka: Az egyén különböző önismereti gyakorlatokat végez, például érdeklődési teszteket, képességfelmérőket és személyiségteszteket, amelyek segítenek feltárni erősségeit és gyengeségeit.
3. Karrierkutatás és információgyűjtés: Az egyén információkat gyűjt a potenciális karrierlehetőségekről, beleértve a munkaerőpiac trendjeit, a különböző szakmák követelményeit és a továbbképzési lehetőségeket.
4. Célkitűzés és tervezés: A tanácsadó segít az egyénnek konkrét karriercélokat kitűzni és lépésről lépésre megtervezni azok elérésének módját. Ez magában foglalja a szükséges készségek és képzések azonosítását, valamint a gyakorlati lépések kidolgozását.
5. Döntéshozatal és megvalósítás: Az egyén meghozza a karrierrel kapcsolatos döntéseket, és elkezdi a terv megvalósítását, amely magában foglalhatja az álláskeresést, a továbbképzést vagy a munkahelyváltást.
6. Követés és értékelés: A tanácsadó nyomon követi az egyén fejlődését és szükség esetén további támogatást nyújt. Ez a szakasz magában foglalhatja az elért eredmények értékelését és a tervek módosítását
 

A pszichológiai karriertanácsadás tehát egy átfogó és személyre szabott folyamat, amely segít az egyéneknek megtalálni és megvalósítani a számukra legmegfelelőbb karrierutat, figyelembe véve a pszichológiai tényezőket és a munkaerőpiaci realitásokat.

 

Pszichológusunk

karriertanácsadáshoz

 
Őrsi Balázs Pszichológus, egyetemi tanársegéd, Sportpszichodiagnosztikai tanácsadó