Tóth Adrienn

Gyógypedagógus

SZEMÉLYESEN DEBRECENBEN

Diplomámat 2021-ben szereztem a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán, ahol tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányos gyógypedagógusként végeztem. Ezt követően egy általános iskolában helyezkedtem el, egy tanulásban akadályozott gyermekeket oktató tagozaton. Ekkor változatos tantárgyakat taníthattam, mint például a magyar nyelv és irodalom, ének-zene, testnevelés 5-8. évfolyam számára, valamint írás, olvasás elsajátításában segíthettem az első osztályos gyermekeket. 2022-ben részt vettem és elvégeztem az Alapozó mozgásfejlesztés módszerére irányuló továbbképzést, amely segíthet megelőzni a tanulási nehézséget és támogathatja az iskolai előkészítést. Jelenleg gyermekvédelemben dolgozom, ahol többnyire egyéni foglalkozásokat tartok sajátos nevelési igényű, traumatizált gyermekeknek 2-7 éves korig. Emellett pszichológiai tanulmányaimat folytatom, amivel célom, hogy a gyógypedagógiai fejlesztések mellett, pszichológiai segítséget is nyújthassak a hozzám forduló gyermekeknek és családjaiknak a jövőben. Munkám során törekszem olyan területek fejlesztésére, mint a grafomotorika, finommotorika, kézügyesség, vizuo-motoros koordináció, testséma, tájékozódás (téri, síkbeli), érzékelés és észlelés (auditív, vizuális, téri), szerialitás, beszédértés, figyelem és koncentráció, gondolkodási és emlékezeti funkciók. Leginkább 2-7 éves korosztálynak biztosítok készség-, képességfejlesztő foglalkozásokat, személyre szabottan megfogalmazott fejlesztési területeknek megfelelően, valamint iskola-előkészítő foglalkozás keretein belül, lehetőség van az iskolakezdéshez szükséges készségek, képességek fejlesztésére, erősítésére.

Készség-, képességfejlesztő foglalkozások

2-7 éves korosztálynak

Iskola-előkészítő foglalkozás

Iskolakezdéshez szükséges készségek, képességek fejlesztésére, erősítésére.

Gyógypedagógiai tanácsadás

Szülőknek szóló tanácsadás a gyermekeik fejlesztésében.